Bezobalu nevzniká jako komerční subjekt, ale jako nezisková organizace, jejímž záměrem je prostřednictvím aplikovaného výzkumu umožnit v České republice zavedení inovativní, šetrné a udržitelné formy distribuce cenově dostupnějších kvalitních a zdravých potravin ve znovupoužitelných obalech.

Lepší cenové dostupnosti kvalitních potravin (například s bio certifikací) pro širší populaci má být dosaženo postupným srážením nákladů spojených s distribucí v jednorázových obalech (obalové materiály; balící linky; propagace značek v širokém portfoliu produktů; náklady na likvidaci a recyklaci odpadu). Podle výzkumu italské neziskové organizace Ecologos je touto cestou možné postupně dosáhnout 10 až 50 % redukce cen potravin, prevence vzniku odpadu i plýtvání jídlem. Svým výzkumem Ecologos prověřil všechny články potravinářského řetězce, odhalil překážky (technické, hygienické, logistické a další), které komplikují širší rozvoj bezobalové distribuce a následně ve spolupráci s předními odborníky vyvinul řešení a opatření k jejich překonání. Díky poznatkům z tohoto výzkumu došlo v Itálii postupně k rozvoji komplexní bezobalové distribuční sítě. Inspirována dobrou praxí organizace Ecologos, stejně jako síťováním se s dalšími bezobalovými iniciativami v EU, usiluje organizace Bezobalu o provedení takového výzkumu i v českém tržním prostředí.

Úvodní etapa výzkumu proběhne v roce 2015 a bude stát na třech pilířích. V prvních dvou budou zmapována aktuálně dostupná technická a logistická řešení vhodná pro bezobalovou distribuci potravin v českém tržním a legislativním prostředí. Ve spolupráci s odbornými konzultanty bude sestaven užší výběr nejrelevantnějších řešení, která  budou otestována v nezávislé obalové laboratoři i při zkušebním prodeji v testovací prodejně v Praze. Při výběru řešení bude dbáno především na splnění hygienických norem a standardů bezpečnosti potravin, které vycházejí z právních předpisů EU i české legislativy [1], ale i z jejich interpretací dozorovými orgány. Zřetel bude brán i na aktuální výsledky výzkumů obsahu toxinů v obalových materiálech a jejich zdravotní závadnosti (např. ftaláty či bisfenol A používané hlavně v jednorázových plastových či aluminiových obalech [2])

V prvním pilíři se prověří řešení pro koncového zákazníka, tedy pro přenos potravin z testovací prodejny a jejich skladování v domácích podmínkách. Sběr dat proběhne v rámci zpětné vazby zákazníků formou standardizovaného dotazníku. U jednotlivých řešení bude zkoumána především pevnost, efektivita konzervace, odolnost a praktičnost (uživatelská nenáročnost) při převozu, skladování a čištění.

V druhém pilíři budou testována řešení pro skladování a distribuci (rozsypávání a rozlévání) potravin v testovací prodejně. Zaměříme se na efektivitu jednotlivých řešení při plnění náročných hygienických norem a standardů, od evropských směrnic a systémů až po jejich specifickou interpretaci českými dozorovými orgány.

V třetím pilíři bude provedena rešerše sítě lokálních výrobců a distributorů ochotných dodávat v další etapě výzkumu potraviny v opakovatelně použitelných velkokapacitních obalech a zohlednit sražené náklady spojené s jednorázovými obaly v prodejní ceně. Hodnotnými daty však budou i odmítavé reakce dodavatelů, kteří budou vyzváni k uvedení konkrétních důvodů (překážek, obav) pro zaujetí negativního stanoviska.

Získaná data ze všech pilířů výzkumu pak budou, opět ve spolupráci s odbornými konzultanty, podrobena analýze, jejímž záměrem bude určení nejvhodnějších řešení dostupných na českém trhu a případně (při nenalezení vhodných řešení) navržení dalšího postupu do budoucna.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

[1] Zejména tzv. „hygienický balíček“ ES z roku 2004 a související předpisy (včetně systému HACCP); zákon č. 110/1997 Sb., zákon č. 258/2000 Sb., zákon č. 477/2001 Sb., vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 38/2001 Sb. a  č. 54/2004 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů.

[2] Užívání Bisfenolu A ve všech obalech potravin pro děti již bylo zakázáno v Dánsku a před používáním ftalátů v potravinových obalech varuje Evropský úřad pro bezpečnost potravin při Evropském parlamentu.

Institut pro podporu šetrné distribuce a uvědomělé spotřeby +

bezobalové obchody kvalitním zbožím:

Bělehradská 96, Praha 2 (pouze trvanlivé potraviny)

po - pá 9:00 - 20.00 so 9:00 - 15:00, ve svátky zavřeno

Pod Kaštany 5, Praha 6 (trvanlivé a čerstvé potraviny, drogerie, kosmetika)

po - pá 8:00 - 20:00, so 10:00 - 18:00, ve svátky zavřeno

Built with Berta