V současnosti funguje prodejna Bezobalu
jako Klubová testovací výdejna. Proč?

V České republice jde o doposud první projekt svého druhu, ačkoli v ostatních zemích EU již takové obchody fungují. Kvůli chybějícímu českému precedentu a odlišné interpretaci evropských hygienických norem je tak třeba nejprve prozkoumat, jakým způsobem lze u nás takový typ distribuce potravin efektivně zavést, ke spokojenosti jak zákazníků, tak kontrolních orgánů. Výdejna v Bělehradské ulici se stane osou tohoto výzkumu, který Bezobalu.org chystá, proto tedy jde o “Testovací výdejnu”. “Výdejna” proto, že současná interpretace hygienických norem neumožňuje samoobslužný násyp nebaleného zboží – to bude proto u nás vydáváno vyškoleným personálem. Nemusíte se obávat, že bychom v rámci testování zkoušeli rizikové nádoby či postupy. Vše je naprosto nezávadné, v souladu s platnými hygienickými předpisy. Testování bude sloužit pouze k zefektivnění distribuce (urychlení, zjednodušení, vyšší uživatelský komfort). „Klubová“ proto, abychom mohli co nejefektivněji sbírat zpětnou vazbu od Vás, zákazníků. Z klubového členství pro Vás neplyne žádný závazek, pouze přínos ve formě zkvalitňování našich služeb do budoucna a podíl na stanovení standardů umožňujících další rozvoj sítě bezobalových obchodů v ČR.

Pravidla klubu:

1. Základním cílem klubu Bezobalu.org je zajištění distribuce kvalitních (většinou bio) potravin bez jednorázových obalů členům klubu a v rámci testovacího prodeje provedení systematického výzkumu, který umožní nastavení standardů a vytvoření doporučené metodiky této formy distribuce v ČR. Zisk z odebraného zboží pokrývá pouze náklady na provoz klubu, klubové výdejny a zkvalitňování služeb členům.

2. Klub Bezobalu.org provozuje Výdejní sklad bezobalových potravin (dale jen Výdejna) na adrese Bělehradská 96, Praha 2, ve dvoře domu.

3. Aktuální nabídka zboží a ceny jsou zveřejněny na webových stránkách bezobalu.org.

4. Členem klubu se stává ten, kdo dobrovolně poskytne své jméno a kontaktní údaj. Veškeré osobní údaje členů klubu slouží výhradně pro účely výzkumu a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů nebudou jejich správcem, tj. klubem Bezobalu.org zveřejňovány či poskytovány třetím stranám.

5. Obsluha Výdejny zajišťuje skladování a manipulaci se zbožím, tak, aby byla zachována jeho kvalita, nutriční hodnota a hygienická nezávadnost. Obsluha asistuje členům při výdeji. Obsluha je poučena tak, že je schopna členům i zájemcům o členství sdělit potřebné informace o nabízeném zboží (minimální trvanlivost, země původu, způsob přípravy, nutriční přínos či zdravotní účinky).

6. Členové klubu jsou obsluhou a informačními materiály poučeni o správném zacházení s opakovatelně použitelnými obaly, především o jejich hygienické údržbě.

7. Výdejna skladuje zboží v neporcované formě, v pevně uzavřených nádobách. Zboží je možné odebrat v libovolném množství nejlépe do vlastních obalů. Výdejna nabízí také znovupoužitelné plátěné pytlíky za ceny od 30,- Kč do 60,- Kč a papírové pytlíky za cenu od 3,- Kč do 10,- Kč. Cena papírových pytlíků motivuje členy klubu k nošení vlastních obalů, výnos z prodaných papírových pytlíků bude použit na šití dalších plátěných pytlíků, např. znevýhodněnými skupinami občanů.

8. Upozorňujeme, že se v místnosti manipuluje se všemi složkami našeho sortimentu, takže nelze stoprocentně vyloučit vzájemnou stopovou kontaminaci.

Institut pro podporu šetrné distribuce a uvědomělé spotřeby +

bezobalové obchody kvalitním zbožím:

Bělehradská 96, Praha 2 (pouze trvanlivé potraviny)

po - pá 9:00 - 20.00 so 9:00 - 15:00, ve svátky zavřeno

Pod Kaštany 5, Praha 6 (trvanlivé a čerstvé potraviny, drogerie, kosmetika)

po - pá 8:00 - 20:00, so 10:00 - 18:00, ve svátky zavřeno

Built with Berta