ČASTÉ OTÁZKY

Tuto sekci budeme postupně rozšiřovat i na základě vašich podnětů.

Opravdu to myslíte se Zero Waste vážně? Nulového odpadu přece není možné dosáhnout.

Zero Waste je přístup usilující o minimalizaci produkce odpadu, především prostřednictvím prevence jeho vzniku – ať na úrovni domácností nebo v rámci výroby či poskytování služeb. Nula v názvu není ultimátní metou, ale spíše symbolickým, motivačním ideálem k redukci ekologické stopy v co největší možné míře (která může být pro každého jiná). Více se o konceptu Zero Waste dozvíte na stránkách konference Bezobalu o Zero Waste, kde je ke shlédnutí i přednáška světové ikony Zero Waste Bey Johnson, která roční odpad své čtyřčlenné rodiny vměstná do jedné zavařovačky. Jak na to se dozvíte v její knize Domácnost bez odpadu a na našich workshopech.

Proč je podle vás potřeba prevence vzniku odpadu? Vždyť problém řeší recyklace a Češi jsou v ní prý dobří.

Kolem recyklace existuje mnoho mýtů, především ohledně její efektivity. Například můžete slyšet, že jsme na dobré cestě, protože recykluje čím dál více – to je sice pravda, ale ve skutečnosti je tomu však hlavně proto, že se produkuje čím dál více odpadu. Podstatná je proto procentuální efektivita recyklace.

Média běžně zaměňují čísla reálně zrecyklovaného materiálu za statistiky objemu odpadu, který se do třídících linek dostane.

Jaký je rozdíl mezi bezobalovým obchodem a bezobalovým koutkem?

Když se mluví o bezobalových obchodech, často dochází k nedorozuměním ohledně významu tohoto pojmu.

Výrazem bezobalový obchod (případně bezodpadový obchod – v angličtině Zero Waste Shop či Packaging Free Store apod.) se označují obchody, které:

 • Mají sortiment výhradně či převážně (alespoň z 90%) nebalený či ve vratných obalech
 • Vybízejí zákazníky k nošení vlastních obalů a umožňují jejich odvažování (tzv. tárování)
 • Motivují dodavatele k šetrné distribuci zboží (ve velkokapacitních meziobalech, pokud možno vratných – tj. cirkulujících mezi dodavatelem a prodejcem či alespoň plně recyklovatelných)

Dále existují obchody, které sice umožňují nákup na váhu, avšak:

 • mají pouze část sortimentu nebalenou – tyto sekce obchodů se označují jako bezobalové koutky (bulk / zero waste corner)
 • Nevybízí zákazníky k nošení vlastních obalů či neumožňují jejich odvažování (tárování), případně nabízí místo toho násyp do jednorázových obalů (papírových pytlíků a pod.) – ty se označují jako prodejny s váženým zbožím (bulk shops)
 • Pokud by snad existovaly obchody, kde by se zboží pouze přesypávalo do dávkovačů z jednorázových koncových balení a vydávalo za bezobalové, byly by takové označovány za podvodníky :-).

Proč váš druhý obchod provozuje Nekonzum, s. r. o.?

Pro provozování prodejen na Hradčanské a na Flořáku zřídili firmu Nekonzum s. r. o., jejímž zakladatelem a hlavním podílníkem je Bezobalu, z. ú. Našim záměrem pro zřízení této právní formy, standardní pro obchodní aktivity, bylo vyhnout se domněnkám o tom, nakolik je obchod svým ziskem skutečně soběstačný a zda ho jako neziskovka nedotujeme granty. Takové dotazy totiž zaznívaly na první prodejnu na Praze 2, která je již však také zcela finančně soběstačná. Vyslali jsme tak jasný signál, že provozováním bezobalového obchodu se i v ČR dá uživit, stejně jako jiným podnikáním. Ziskem z prodeje naopak chceme kofinancovat neziskové aktivity.

Je nákup potravin do vlastních nádob v konvenčních (obalových) obchodech podle zákona možný? Prodavačka odmítla dát zboží do vlastních obalů s tím, že podle zákona / z hygienických důvodů to není možné.

Podle průzkumu naší právní analytičky v Česku neexistuje žádné zákonné ustanovení, které by prodej potravin do vlastních obalů zakazovalo. V principu tedy obchody nemají zákonný podklad pro zákaz prodeje do vlastních nádob, ale zejména ty větší to dělají z nevědomosti, pohodlnosti, maximalizace zisku či prevence teoretických hygienických problémů. Pro podrobnosti čtěte dále, nenechte se však odradit – na konci odpovědi najdete i rady co s tím můžete dělat.

U obchodů (zejména u větších) bývají tři faktory, proč zboží takto nechtějí vydávat:

 • Neumožňují tzv. tárování, tedy odvažování nádoby zákazníka – ať už proto, že o této možnosti prostě ani nevědí, nebo protože jejich prioritou je maximalizace obratu a zisku a nechtějí si prodej tímto krokem “komplikovat”.
 • Pokud by měl zákazník znečištěný obal a prodavač by to nepoznal, bude na straně prodejce odpovědnost za reklamaci a případné jiné nároky poškozeného zákazníka (včetně např. hospitalizace a náhrady ušlé újmy), což se zejména ty větší obchody bojí riskovat. Samozřejmě kontaminovat se může potravina i u prodejce, ale tam je pravděpodobnost menší a za tu samozřejmě obchod musí a chce ručit.
 • Mohou to zakazovat vnitřní HACCP (hygienické) předpisy prodejce, aby nedošlo ke směšování produktů a materiálů prodejny s materiály zákazníků (tzn. aby třeba nečistý obal zákazníka neznečistil váhu prodejny) a nedošlo ke kontaminaci zboží nebo zařízení (obchod tím chrání sám sebe).

Co v takové situaci můžete dělat:

 • Zavolat si provozního manažera a probrat záležitost s ním. Prodavači (hlavně ve větších obchodech) se často v této problematice neorientují či nejsou kompetentní ji řešit, proto vás raději odbydou s tím, že to není možné.
 • napsat vaše vyjádření do knihy přání a stížností obchodu, případně se obrátit na jeho kontaktní adresu či linku
 • motivovat k vyjádření tohoto požadavku své blízké či ostatní zákazníky – čím více lidí a čím častěji se jim s tímto požadavkem ozve, tím spíše mu vyjdou vstříc
 • můžete je motivovat přidáním na mapu míst umožňujících bezodpadový nákup, v případě, že změní postoj

Kde najdu mapu nebo seznam bezobalových prodejen?

Česko a Slovensko

Na bezodpadové mapě serveru Reduca najdete přehled míst v Česku i Slovensku, kde lze nakupovat bezodpadově, tj. na váhu a do vlastních obalů. Nejedná se tedy o mapu čistě bezobalových obchodů, ale všech míst, kde je bezodpadový nákup možný alespoň u části sortimentu – prodejny s váženým zbožím, bezobalové koutky, e-shopy, farmy, trhy, ale také knihovny věcí apod. Mapa funguje na bázi open source – tzn. místa či jejich hodnocení do ní můžou přidávat i sami uživatelé.

Evropa

Bepakt je projekt mapující evropské bezobalové obchody a užitečný zdroj informací pro jejich provozovatele či zájemce o jejich otevření. Nabízí, v současnosti zřejmě nejúplnější, filtrovatelný seznam obchodů, který průběžně doplňuje. Seznam i mapu aktualizují sami autoři stránky a je možné jim nově vzniklé obchody a údaje k nim poslat na kontaktní email.

Svět

Bulk Finder je celosvětová vyhledávací mapa, kterou na svém blogu Zero Waste Home zporovoznila Bea Johnson. Podobně jako bezodpadová mapa na Reduca.cz i na tato mapa zahrnuje všechny druhy míst, kde lze nakoupit zboží na váhu a které přidávají registrovaní uživatelé mapy.