VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLÁCH

Ve vzdělávání mladé generace vnímáme unikátní možnost ke změně smýšlení celé budoucí společnosti, která je jediným možným řešením stále se zhoršujícího stavu životního prostředí.

V přednáškách a vzdělávacích interaktivních programech pro školy jsme již inspirovali 923 žáků. Ať už jste základní, střední či vysoká škola, přidejte se k nám.

Všechny přednášky můžeme realizovat i v ONLINE podobě. Interaktivní formou kvízů, sdílením informací a diskuzí žáky vtáhneme do problematiky.

CO TÍM ZÍSKÁTE?

 • Inspiraci a motivaci k osobní změně nové generace
 • Novou formu vzdělávání, která podněcuje kritické myšlení a vlastní prožitek žáků
 • Návody na to, jak předcházet vzniku odpadu v praxi
 • Poznáte ekologické aktivity ve světe
logo_Fakultni zarizeni

Bezobalu je držitelem certifikátu
„Fakultní zařízení pedagogické fakulty Univerzity Karlovy“

Pokud vás některá nabídka zaujme, kontaktujte Alžbětu Maryškovou na alzbeta.maryskova@bezobalu.org

1. INSPIRATIVNÍ PŘEDNÁŠKA

V 90 minutách nabídneme cestu, jak zredukovat odpad ve svém životě. Budeme mluvit o problémech, které díky obalům vznikají a ukážeme jak na zero waste v praxi. Přednáška je vhodná pro žáky základních, středních a vysokých škol.

JAKÁ TÉMATA NA VÁS ČEKAJÍ:

 • Nakládání s odpady v České republice
 • Obzor spotřebitele a neuvědomělé nakupování
 • Změna je možná přes uvědomělou spotřebu. Jak na ni?
 • Základy zero waste krok po krok
 • Jak na zero waste v praxi
 • Hodnoty, vize a mise Bezobalu
 • Zpracujeme vaše vlastní témata, která vás zajímají z oblasti ekologie

2. VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA CESTĚ K ZERO WASTE PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL

V projektu jsou aktivity vedené dle metody E-U-R (evokace, uvědomění, reflexe), která podněcuje kritické myšlení a vlastní prožitek. Žáci porozumí a zvnitřní si problematiku udržitelného životního stylu a reflektují své konzumentské návyky. Sami nacházejí řešení, jak předcházet vzniku odpadu.

Program pro 1.- 2. třídu ZŠ

O království Blahobyt a 3 (z)radách – Téma předcházení vzniku odpadu

3 vyučovací hodiny, 1 lektor

 • Interaktivní program s pohádkovým příběhem a paralelou na dnešní svět
 • Žáci poznají a zvědomí si 3 základní principy zero waste (Zamítnout, Zužitkovat, Zrecyklovat)
 • Žáci si uvědomují jejich vliv na množství vytvořeného odpadu
 • Praktické ukázky zero waste pomůcek
 • Výtvarné zpracování

Program pro 3.- 5. třídu ZŠ

Téma plastu a předcházení odpadu

2 vyučovací hodiny, 1 lektor

 • Uvědomění si své eko stopy na vlastní svačině
 • Řešení v předcházení vzniku odpadu (recyklace není udržitelné řešení)
 • Práce ve skupině na stanovištích s praktickými ukázkami zero waste zásad
 • Poznávají sílu změny, kterou mohou sami uskutečnit

Téma plastu, předcházení odpadu a tvořivé zpracování

4 vyučovací hodiny, 2 lektoři

 • Zmapování si vlastního postoje k problematice
 • Uvědomení si své eko stopy na vlastní svačině
 • Řešení v předcházení vzniku odpadu (recyklace není udržitelné řešení)
 • Práce ve skupině na stanovištích s praktickými ukázkami zero waste zásad
 • Zero waste život v praxi
 • Poznávají sílu změny, kterou mohou sami uskutečnit
 • Tvořivé zpracování nabytých informací
 • Reflexe změny postoje v individuální ekologické zodpovědnosti

Program pro 2. stupeň ZŠ a SŠ I ONLINE

Téma plastu a předcházení odpadu

2 vyučovací hodiny, 1 lektor

 • Uvědomění reality formou dokumentárního filmu
 • Vyhodnocení zpracování odpadů jako neudržitelné
 • Zvědomění si své odpadové stopy
 • Poznávaní 5 zásad zero waste ve stanovištích s praktickými ukázkami
 • Poznávají sílu změny, kterou mohou sami uskutečnit

Téma plastu, plýtvání potravin, oděvů a elektroodpadu

prezenčně – 4 vyučovací hodiny, 2 lektoři
online – 2 vyučovací hodiny, 2 lektoři

 • Zmapování si vlastního postoje k problematice
 • Uvědomení si své eko stopy formou hry
 • Uvědomení reality formou dokumentárních filmů s diskuzí
 • Vyhodnocení zpracování odpadů jako neudržitelné
 • Ve skupinách hledají řešení předcházení vzniku odpadů na úrovni já – domov – škola
 • Poznávaní 5 zásad zero waste
 • Poznávají sílu změny, kterou mohou sami uskutečnit

Pokud vás některá nabídka zaujala, kontaktujte Alžbětu Maryškovou na alzbeta.maryskova@bezobalu.org

SPOKOJENÍ STUDENTI A UČITELÉ