PROČ TO DĚLÁME

Zjistěte kdo jsme a o co nám jde

CO DĚLÁME

V Praze provozujeme tři bezobalové prodejny a mezi širokou veřejnost šíříme myšlenku Zero Waste.
Zkoumáme a vyvíjíme způsoby, jak co nejúčiněji předcházet vzniku odpadu.

ikona_prodavame

PRODÁVÁME

Provozujeme bezobalové prodejny, ve kterých koupíte kvalitní produkty do vlastních, znovupoužitelných nádob. Předcházíme vzniku zbytečného odpadu z jednorázových obalů a spolu s dodavateli hledáme cesty k odpovědnější distribuci.

ikona_inspirujeme

INSPIRUJEME

Hledáme řešení a nabízíme lidem cesty vedoucí ke změně smýšlení a návyků. Šíříme koncept Zero Waste a promlouváme k veřejnosti v médiích, na přednáškách nebo na společenských akcích.

ikona_sirime

ŠÍŘÍME

Navazujeme spolupráci se zahraničními Zero Waste obchody, komunikujeme s českými dozorčími orgány a vyvíjíme metody pro lokální trh. Pomáháme zájemcům o otevření podobných obchodů v regionech ČR a mapujeme vznikající české prodejny.

NAŠE VIZE

  • Náš pohled na svět stavíme na odpovědném přístupu k sobě samému, ke společnosti, a k životnímu prostředí ve kterém žijeme.
  • Svými činy podporujeme šetrné zacházení s přírodními zdroji a udržitelný způsob obývání planety.
  • Otevřenou komunikací posilujeme podávání ryzích a pravdivých informací. Problémy vysvětlujeme do hloubky a zasazujeme je do kontextu.
  • Prosazujeme spravedlnost spojenou s přijetím odpovědnosti za negativní dopady vyplývající z ekonomické činnosti. Upozorňujeme na nezodpovědné, krátkozraké a sobecké činy.
  • Vlastním jednáním chceme podněcovat občanskou společnost k aktivitě.

Zde najdete hlavní milníky ve vývoji našeho projektu, doplňujeme je jednou za rok. Podrobnější historii od roku 2015 si pak můžete pročíst v našich výročních zprávách.

2018

Bilance roku 2017: Rozšíření sortimentu na 500 položek, 118 mediálních výstupů zmiňujících projekt Bezobalu, 22 277 podporovatelů na sociálních sítích, 116 000 unikátních přístupů na webové stránky, účast na více než 30 osvětových akcích,přednáškách a workshopy o Zero Waste v Praze, Brně či Pardubicích.

prosinec

V rámci projektu Bezobalová republika jsme vytvořili Manuál pro zájemce o otevření bezobalového obchodu, který je volně dostupný.

září

Slavnostní otevření druhé pobočky Bezobalu tentokrát na Praze 6. Ta se tím stala největším českým bezobalovým obchodem a zároveň i prvním školícím centrem pro vzdělávání zájemců o otevření dalších obchodů v ČR. Oproti první prodejně má trojnásobnou rozlohu a nabízí možnost samoobsluhy a širší sortiment, včetně čerstvých potravin a drogerie.

červen

Uspořádali jsme pilotní školení pro prvních sedm vybraných zájemců o otevření obchodů v rámci projektu Bezobalová republika.

květen

Zahájili jsme projekt Bezobalová republika, který podpořilo svým grantem MŽP. Mohli jsme tak odstartovat program školení pro zájemce o otevření bezobalových prodejen z celé ČR.

duben – květen

Spustili jsme největší českou osvětovou kampaň zaměřenou na prevenci vzniku odpadu “Co se mi stalo?” a zároveň crowdfundingovou sbírku Žít bezobalu. V obou sehrál hlavní roli „Homo Cucullus“ (člověk obalový).

Podařilo se nám oslovit celostátně statisíce lidí a téměř 2 000 z nich nám přispělo 1 186 882 Kč ve sbírce na HitHitu, která se tak v té době stala čtvrtou nejúspěšnější v historii tohoto portálu.

únor

Síťovací cesta po Evropě – Německo. Setkali jsme se s provozovateli obchodů Lose Dresden v Drážďanech a Einfach Unverpackt v Lipsku.

2017

Bilance roku 2016: Rozšíření dodavatelské sítě o 20 nových dodavatelů, 74 mediálních výstupů zmiňujících projekt, účast na 22 eventech s osvětovým potenciálem, 12 149 podporovatelů na sociálních sítích, 228 000 přístupů na webové stránky.

prosinec

Křest knihy Domácnost bez odpadu. Bea Johnson pokřtila 2. 12. v Praze český překlad svého bestselleru – knihy Zero Waste Home. Z této akce jsme pořídili živý stream a videozáznam, který je dostupný ve videosekci našeho facebooku.

Odhalení komunitního kompostéru – spolu se sousedy a zákazníky jsme pokřtili komunitní kompostér na dvorku v Bělehradské. 

červen

Uspořádali jsme sérii akcí Bezobalu o Zero Waste, zaštítěnou Ministerstvem životního prostředí: mezinárodní konferenci, tři workshopy a křest českého překladu knihy Zero Waste Home.

Na první české konferenci o Zero Waste vystoupila v české premiéře světoznámá propagátorka konceptu Zero Waste, Bea Johnson a další řečníci.

duben

Síťovací cesta po Evropě – Německo. Již podruhé jsme navštívili berlínský obchod original Unverpackt a setkali se s jeho majitelkou Milenou Glimbovski.

2016

Bilance roku 2015: cca 6 600 odbavených zákazníků, 21 aktivních dodavatelů, dosažená vizibilita – 103 mediálních výstupů, 7 878 podporovatelů na síti facebook, 289 345 přístupů na webové stránky

Síťovací cesta po Evropě – Itálie. Networking s provozovateli obchodů Mamma Natura a Effecorta (oboje Milán), Negozio Leggero (Turín a Řím), Ecobottega Verdessenza (Turín) a Quanto Basta (Řím).

Síťovací cesta po Evropě – Německo, Norsko. Networking s provozovateli bezobalových obchodů Lose Dresden, Unverpackt Kiel, Original Unverpackt (Berlín) a Mølleren Sylvia (Oslo).

březen

Založení právnické osoby – zapsaného ústavu Bezobalu, z. ú.

Zakladatelská listina je dostupná zde.

2015

listopad

Otevření pro veřejnost v režimu klubové výdejny. Počet zákazníků kontinuálně narůstá.

září

První článek o přípravě prodejny v Respektu rozpoutal vlnu mediální pozornosti. Spouštíme testovací prodej mezi komunitou z hromadných objednávek a prezentujeme se na prvních eventech.

květen

Kapacitně již systém hromadných objednávek v domácích podmínkách přestal být udržitelný, pronajali jsme proto prostory bývalých skladů na dvorku v Bělehradské ulici, na Praze 2.

2014

říjen

Podnikli jsme první síťovací cestu za zkušenou do italských bezobalových obchodů.

březen – říjen

První objednávka potravin pro uzavřený kruh několika rodin.

2013

červenec – září

Díky úspěchu v Social Impact Award se na tři měsíce stáváme členy Impact HUB Praha, kde konzultujeme projektový záměr s mentory.

duben

Uspěli jsme v soutěži společensky prospěšného podnikání Social Impact Award.

březen

Formuje se tým iniciátorů – Lenka Soukupová, Ondřej Tesař, Veronika Nováčková a Petr Hanzel – inspirovaný londýnským bezobalovým obchodem Unpackaged – dává hlavy dohromady a brainstormuje první ideje a cesty, kterými by se mohl projekt ubírat.

NAŠE HODNOTY

JSME OTEVŘENÍ

Jednáme otevřeně a rozšiřujeme lidem obzory.

JSME KMEN

Máme společný smysl, hodnoty a rituály.

ŽIJEME TO, CO HLÁSÁME

Jsme odpovědní a šetrní k lidem i planetě.

JSME SPOLEHLIVÍ

Jsme parťáci a odvádíme dobrou práci.

JSME SLUŠNÁ FIRMA

Stojíme za svými hodnotami a chceme je šířit.