Káva – různé druhy

/ 100 g

Nabízíme převážně kávy s bio a fair trade certifikací. Kávy nakupujeme od dvou ověřených a zkušených pražských pražíren, Mama Coffe a Birdsong Coffe. U druhého dodavatele navíc s Bird Song ceritifikací.

Nabídka káv se průběžně střídá a obměňuje podle momentální sklizně a nabídky. Jelikož se často jedná o malé farmáře, kteří pěstují v mírně odlišných podmínkách, liší se i jejich chuť a aroma. Tím máte možnost vyzkoušet mnoho různých káv plných chutí a vůní.

Na prodejně Hradčanská a Bělehradská máme kávy od obou dodavatelů, na prodejně Radhošťská (Flóřák) od BirdSong Coffee.

Kávy pocházejí např. z těchto zemí: Brazílie, Etiopie, Honduras, Keňa, Salvador Nikaragua, Uganda,

Pro představů jsme měli a míváme tyto kávy: Nikaragua Women´s Project Aranjuez, Salvador Finca Himalaya, Brasil Fazenda Olhos D´Aqua, Etiopie Nekemte Anfiloo Highlands, Nikaragua Finca El Guyabo a mnoho a mnoho dalších. Pro aktuální nabídku káv můžete zavolat na jednotlivou prodejnu.

Mamacoffee – sami sebe popisují: “Klíčovým je pro nás důstojný, férový obchod, jež zaručuje spravedlivé výkupní ceny surovin v chudých rozvojových zemích. Díky tomu mohou např. děti farmářů chodit do škol, nedochází k novodobému otroctví a farmáři mohou své farmy rozvíjet a soustředit se na lepší ochranu životního prostředí. S kávovými farmáři navazujeme osobní kontakt, snažíme se je podpořit na mnoha úrovních. Pravidelně ověřujeme podmínky vzniku jejich produktů.”

BirdSong (Coffee) – ptačí píseň, symbolizuje harmonii, ať již v soužití rozmanitých druhů v přírodě, tak u vás doma nad šálkem kávy. Již dávno ekologická průkopnice Rachel Carson svoji knihou Silent Spring upozornila na to, že tiché jaro – neboli bez ptačího zpěvu je předzvěstí probíhající násilné přeměny životního prostředí. Zásahy do krajiny skrze zabírání lesních ploch a používání chemických postřiků, zabíjí opylovače, znečišťuje vody a půdy a nutí pěstitele opouštět domovy a přecházet z tradičního způsobu zemědělství.

Dana a Linda, sestry a zakladatelky BirdSong Coffee, se naopak nadchly pro ideu podporování tradičního pěstování kávy, které nenarušuje přirozeně fungující ekosystémy. Tomu všemu ale předcházelo seznámení se s ekologickou certifikací Bird Friendly. 

„Původ Bird Friendly® je v americkém Smithsonově ústavu, který pozoruje chování a pohyb stěhovavých ptáků. Těch se v posledních desetiletí vrací z jižních zimovišť stále méně. Důvodem je mimo jiné ubývající tropický les. Certifikace Bird Friendly je udělována pouze farmám, které pěstují kávovníky v kombinaci s ostatními stromy, aby tak byly nadále domovem rozmanitých druhů.”

Doporučenou přípravu a detailní popis najde u jednotlivých káv na prodejně.

Další informace

Další informace

Jak u nás nakupovat?
PRODEJNA S OBSLUHOU - Bělehradská 96, Praha 2.
Přineste si své nádoby nebo si je na místě zakupte a prodavači Vás ochotně obslouží.

SAMOOBSLUŽNÁ PRODEJNA - Pod kaštany 5, Praha 6
Přineste si své nádoby nebo si je na místě zakupte.
Nádobu si zvážíte - oštítkujete - naplníte - u pokladny necháte namarkovat s odečtením váhy obalu - zaplatíte nákup