PRVNÍ PRAŽSKÝ ZERO WASTE POINT
PŘÍSTAV 18600

Měníme svět kolem nás. Ve spolupráci s Karlínským Přístavem 18600 jsme vytvořili vzorový veřejný prostor, který je udržitelný a předchází vzniku odpadu.

Zero waste point je označení pro veřejný prostor, který je ve svém provozu udržitelný a předchází vzniku odpadu. Je ukázkou ekologického fungování a motivuje návštěvníky k šetrnému jednání vůči životnímu prostředí ve veřejném prostoru i mimo něj.

Projekt První pražský zero waste point se uskutečnil ve spolupráci s Přístav 18600 a hlavním městem Praha. Přístav stojí na místě bývalého brownfieldu a za dobu své existence prošel průběžnou proměnnou ve veřejně přístupný Art park. S úspěchem tohoto oživení a v souvislosti se zvýšenou návštěvností této nové veřejné zeleně prakticky v centru Prahy, čelí Přístav 18600 problému s hromadícím se odpadem nejen od vlastních hostů, ale zejména od návštěvníků, kteří si do parku nosí vlastní potraviny a obaly zanechávají v prostoru, kde se pak hromadí odpad. Proto si Bezobalu vzalo za cíl přeměnit Přístav 18600 na vzorový Zero Waste Point – veřejný prostor, který bude vzniku odpadu předcházet.

Přístav 18600 prošel mnohými změnami. Na základě odpadového auditu, konzultací s provozními jsme pro Přístav vytvořili Zero waste checklist, dle kterého se řídí.

CHECKLIST ZERO WASTE POINT: PŘÍSTAV 18600*

 • Pravidelně školit zaměstnance Přístavu
 • Edukovat zákazníky o udržitelném způsobu života.
 • Neplýtvat potravinami.
 • Šetřit vodou v provozu baru i na toaletách.
 • Kompostovat.
 • Nabízet nápoje ve skleněných obalech, s preferencí vratného skla.
 • Používat vratné nebo kompostovatelné nádobí.
 • Při nevyhnutelnosti jednorázových obalů vybírat recyklovatelný materiál.
 • Nakupovat maxi balení.
 • Nepoužívat malá jednorázová balení.
 • Používat ekologické prostředky a drogerii.
 • Upcyklovat.
 • Umožňovat zákazníkům nákup do vlastních nádob.

* Podmínky Zero Waste Pointu nevyžadují 100% plnění ve všech jednotlivých bodech. Minimální hranice pro splnění je 70%. Na některé body jsou kladeny i vyšší nároky.

Za pomoci tohoto checklistu se v letních sezónách 2019 a 2020 podařilo ušetřit až 175 000 jednorázových kelímků (cca 1225 kg) plastu a v sezóně roku 2020 Přístav ušetřil 4 000 ks vratných lahví a 5 000 ks limonád, které si již na baru míchají sami do vratných kelímků. Toto ovšem nejsou jediné ušetřené odpady baru. Jedním z přáních provozních a barmanů byl kompost, který jsme za pomoci Prahy 8 zajistili a tím zužitkovali mnoho využitelného materiálu. Odpady, které v Přístavu již nenaleznete jsou jednorázová brčka, cukříky, kelímky na kávu a odstraněna byla mimo jiné i umělá míchátka.

Nesoustředili jsme se ovšem pouze na bar a jeho fungování, ale také na návštěvníky, kteří jsou nedílnou součástí prostoru. Vytvořili jsme pro ně tři přednášky o zero waste a udržitelnosti v praxi přímo v Přístavu, dva edustánky v Karlíně, navázali jsme spolupráci s okolními karlínskými firmami a iniciativou Nosím si svoje, se kterou jsme rozšířili mapu restaurací, kam si zákazník může přijít se svou vlastní krabičkou.

Pro neustálou edukaci návštěvníků jsme v místě Přístavu vytvořili interaktivní zero waste point, který vysvětluje celý projekt Prvního pražského zero waste pointu do kontextu vzhledem k udržitelnosti a historií Přístavu, ale také nabízí návrhy, jak předcházet vzniku odpadu.

Nesnažíme se tvrdit, že produkce odpadů je na tomto místě nulová a jde nám především o transparentnost a férovost vůči návštěvníkům. Stejné požadavky máme také na ně a proto je vyzýváme k ohleduplnosti a zapojení se do snahy snížit v Přístavu množství produkovaného odpadu. Proto také návštěvníci na edupointu najdou 3 kroky ke změně – tři jednoduché rady k tomu, jak se chovat udržitelněji – a netradiční interaktivní pexeso, kde žádný obrázek není stejný. Páry totiž tvoří jednorázové a znovupoužitelné varianty stejných předmětů (pet lahev – znovunaplnitelná lahev atd.).

V těchto zero waste proměnách chceme pokračovat a rozšířit dobrou osvěčenou praxi Zero waste pointu. Pokud byste měli zájem o konzultaci vašeho podniku k přeměně na zero waste, kontaktujte nás na bezobalu@bezobalu.org. První kroky, které můžete ve svém provozu změnit se dočtete v Manuálu pro zero waste veřejné prostory, který je zde volně dostupný. Přejeme mnoho úspěchů v bezobalovém provozu a těšíme se na případnou spolupráci.

Podpořte projekty Bezobalu!

 

Naše projekty