ŠKOLENÍ PRO ZÁJEMCE O OTEVŘENÍ BEZOBALOVÉHO OBCHODU

Šíříme výjimečné know how bezobalového prodeje po celé České republice.

Bezobalu jsme založili proto, abychom do Česka přinesli dobrou praxi ze zahraničí – koncept bezobalových obchodů přinášející prevenci vzniku odpadu. Tento projekt jsme proto záměrně nazvali ambiciózně „Bezobalová republika“, aby vystihl dlouhodobou vizi, kterou máme – že pomůžeme koncept bezobalových prodejen rozšířit po celé zemi. Přiblížíme se tak ostatním evropským státům, v nichž každým rokem přibývají desítky bezobalových obchodů.“ Projekt Bezobalová republika je výraznou součástí realizace těchto cílů a pomáhá držet krok s tím, jakým tempem vznikají prodejny v zahraničí.

Bezobalová republika šíří bezobalové obchody po celé zemi

Úspěšný projekt podpořený Ministerstvem životního prostředí s názvem Bezobalová republika se během druhého roku své realizace stal propracovaným nástrojem k šíření bezobalového nakupování v ČR. V prvním ročníku k tomu pomohl především vznik Manuálu pro zájemce o otevření bezobalového obchodu a metodiky pro navazující školení. Tento manuál je veřejnosti volně dostupný. „Druhý ročník se nesl především v duchu realizací několika etap školení. Tím do roku 2019 prošlo 59 účastníků. Potenciálním zakladatelům bezobalových obchodů v celé ČR tak předáváme výjimečné know-how ohledně otevření a vedení prodejen spolu s množstvím praktických zkušeností z chodu bezobalových prodejen. To je ostatně jedna z oblastí, kterých si účastníci váží nejvíce.

Během několika etap dvoudenního školení zájemcům předáváme informace z oblasti dodavatelů, legislativy, financí a marketingu. O každé oblasti přednáší ten, kdo má v rámci Bezobalu danou oblast skutečně na starost a perfektně se v ní vyzná.

Zájemci o otevření bezobalových obchodů se na nás obracejí už od vzniku první testovací prodejny v roce 2014. V té době snad ani jiné možnosti neměli. Přestože od té doby vzniklo několik desítek bezobalových prodejen po celé ČR a v součtu jich k roku 2019 více jak 100, noví zájemci se stále ozývají. Školení bude proto pro zájemce dostupné i v dalších letech. Jedině Bezobalu v současné době nabízí tak ucelený koncept školení s vysokou mírou profesionality a otevřenosti. I proto se můžeme těšit ze skvělé odezvy, kterou účastníci zpětně poskytují. A to nejen ohledně průběhu a přínosu školení jako takového, ale také událostí a změn, které se pak díky nim dějí. Martin Šošško z Děčína popisuje transformaci obchodu se zdravou výživou na bezobalovou prodejnu takto: “Nejvíc si cením rad přímo z provozu, protože takové zkušenosti se sbírají nejdéle a na školení mi bylo zodpovězeno všechno, na co jsem se zeptal. Hodně mi pak pomohla hlavně část o hygieně, kde bych jinak dost tápal. Obchod Bio Koko v Děčíně fungoval před školením jako zdravá výživa, po školení jsme plynule přešli do bezobalového prodeje a od října 2018 provozujeme čistě bezobalovou pobočku.”

V případě zájmu školení a konzultace se obraťte na skoleni@bezobalu.org

Podpořte projekty Bezobalu!

 

Naše projekty