ZERO WASTE AMBASADOR NA ŠKOLÁCH

Měníme smýšlení mladé generace, která je jediným možným řešením stále se zhoršujícího stavu životního prostředí.

V edukaci mladé generace vnímáme unikátní možnost ke změně smýšlení celé budoucí společnosti, která je jediným možným řešením stále se zhoršujícího stavu životního prostředí a klimatických změn. Dnešní generace je první, kterounásledky stavu životního prostředí postihují a poslední, která může svým jednáním tuto situaci změnit. Proto jsme díky podpoře hl. m. Prahy mohli zrealizovat projekt Zero waste ambasador pro žáky základních a středních škol v Praze.

Navázali jsme spolupráci se Střediskem pedagogické praxe Univerzity Karlovy v Praze. Byli jsme začleněni do nabídky praxí studentů Katedry Biologie a enviromentálních studií a stali jsme se Fakultním zařízením Univerzity Karlovy Pedagogické fakulty.

Zaškolíme studenty pedagogické fakulty a dobrovolníky tzv. ambasadory v oblastech zero waste, odpadového hospodářství a pedagogiky. Tito ambasadoři edukovali a namotivovali k udržitelnému způsobu života v roce 2019 celkem 923 žáků a ve své činnosti dále pokračují. O projekt je ze stran škol velký zájem, proto vybíráme školy, které nejsou ekologicky zaměřené, tudíž jejich žáci mají malé povědomí o ekologii a o její stávající situaci. O to většího uvědomění problému a nadšení vnímáme ze stran žáků.

Interaktivní projekty, které jsme společně s ambasadory a zážitkovými pedagogy Mgr. et MgA. Michaelou Tůmovou a Mgr. Sárou Machovou vytvořili, je koncipován na 4 vyučovací hodiny pro žáky 3.-5. třídy a 6. třídu až po střední školy.

V metodice pro žáky 3.-5. tříd se zaměřujeme na problematiku plastů, jejich dopadu na životní prostředí a cestu, jak jimpředcházet. Druhá metodika pro žáky od 6. třídy po gymnázia je zaměřená na předcházení veškerého odpadu od plastů a potravin přes oděvy a elektroniku. Projekt vnáší bližší porozumění problematice udržitelného životního stylu, který žákům všeho věku umožňuje téma si zvnitřnit a přijít na jediné správné řešení problému – předcházení vzniku odpadu. Žáci poznávají sílu změny, kterou mohou sami uskutečnit a svým konáním ovlivnit i své spolužáky, kamarády i rodiče.

Projekt je konstruktivisticky vedený cílenými aktivitami dle metody E-U-R (evokace, uvědomění, reflexe) podněcující kritické myšlení a vlastní prožitek. Konstruktivistický přístup respektuje přirozené procesy poznávání a učení, buduje učení na vnitřním zájmu dítěte. Na projekt máme skvělé zpětné vazby a jeho smysluplnost vidí nejen učitelé, ambasadoři, ale i žáci.

Pro uskutečnění projektu na vaší škole napište na email alzbeta.maryskova@bezobalu.org

“Lektoři byli báječní a uměli děti vtáhnout do problému, velmi dobře vysvětlit světovou problematiku obalů, přiměli žáky k přemýšlení o této problematice, stejně jako k vlastnímu šetření odpadu doma i ve škole. Žáci i učitelé hodnotili tyto 4 hodiny jako přínosné, obohacující a velmi zajímavé. Jsme rádi, že jsme byli součástí a děkujeme celému týmu projektu Bezobalu za perfektní přípravu a realizaci projektu pro naše žáky.”

Mgr. Kateřina Vávrová

Ředitelka školy

 

Metodiky ke stažení

Metodika pro 1. stupeň ZŠ

Metodika pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Podpořte změnu smýšlení budoucí generace!

Příspěvky využijeme na školení našich dobrovolníků a realizaci projektu na školách, které na podobnou výuku nemají finance.

 

Naše projekty