Uncategorized @cs

Představujeme vám Zerowasters

Možná už se to k vám doneslo, možná ještě ne, každopádně vám chceme představit Zerowasters. Původní neziskovou část bezobalového týmu, která od počátku svou osvětovou činností podporovala vznik našich bezobalových prodejen a nyní své aktivity přesunula pod novou značku.  

Vyzpovídali jsme Veroniku, lídryni Zerowasters, abychom vám přinesli ty nejčerstvější informace.  

Veroniko, proč už tvůj tým nepůsobí v rámci Bezobalu a rozhodli jste se svou činnost přesunout pod nové jméno?

S Bezobalu nás pojí dlouhá historie a nebylo jednoduché tento krok udělat. Nicméně tak, jako všechno zraje, dozrála i spolupráce neziskového a obchodního týmu. Přišel čas, kdy jsme zjistili, že naše cesty jsou spojeny jednou vizí, nicméně její realizace se liší. 

Zatímco nezisková část se zabývala osvětovou činností v oblasti zero waste a realizací školení pro zájemce o otevření bezobalových prodejen, prodejní část se starala o rozvoj a chod obchodů. Udržet tak pestrou paletu činností pod jednou značkou ale přestalo být únosné a tak jsme se vzájemně dohodli, že prodejny nadále zůstanou tak, jak je zákazníci znají a osvětová část přejde se všemi svými činnostmi pod novou značku.

Tým Zerowasters

Tým Zerowasters (zdroj: zerowasters.cz)

Mluvíš o stejné vizi, ale jiné cestě k naplnění. Co je tou vizí a cestou? 

Vizí naší neziskovky bylo už samého počátku šíření osvěty v oblasti zero waste a podpora bezobalového nakupování. Neziskovka byla nositelem myšlenky a také tím, kdo první prodejnu umožnil zaštítit právnickou osobou a dát jí oficiální ráz. Ruku v ruce s tím bylo jasné, že je lidem také potřeba vysvětlit “proč”, ne přinášet pouze “co a jak”. Proto jsme se zabývali konceptem zero waste, jehož prostřednictvím jsme vysvětlovali, co všechno v životě můžeme změnit, abychom žili udržitelněji pro nás samotné i pro planetu.  

Prodejní část měla stejnou vizi s tím rozdílem, že podporovala neziskovou část a hlavní činnost směřovala k rozvoji a realizaci bezobalových prodejen. Obě části se navzájem doplňovaly, ale bylo těžké komunikovat všechno, co každá z částí potřebovala, pod jednou značkou a myslím, že ani pro veřejnost nebo zákazníky nebylo úplně jasné toto vnitřní rozdělení.

Pod novým jménem se vám tedy budou i snáze komunikovat vaše činnosti?

Je to přesně tak. Prodejny zůstávají pod názvem Bezobalu, dál se zabývají bezobalovým prodejem a jsou otevření sdílet své know how i dalším prodejnám. Zákazníkům je tak zcela jasné, co Bezobalu dělá. Pro náš neziskový tým jsme vymysleli novou značku Zerowasters, protože nejlépe vystihuje, kdo jsme a co děláme. Jsme ti, kdo žijí konceptem zero waste a děláme to s chutí. Bezobalový prodej je pro nás jednou z možností, jak žít udržitelnější život. Možností jak změnit svůj život je ale daleko více a koncept zero waste je pro nás prostředkem, jak žít radostně a bez odpadu.

Co všechno nabízíte lidem, kteří by se něco o konceptu zero waste chtěli dozvědět?

Základem našich aktivit zůstala inspirace a vzdělávání v oblasti předcházení vzniku odpadu. Proto organizujeme kampaně, předáváme naše znalosti formou workshopů a online kurzů, mluvíme se zaměstnanci firem o tom, jak by v kancelářích mohli žít bezodpadově, ale chodíme spolu s našimi ambasadory i do základních škol předávat prostřednictvím projektových dnů myšlenky o tom, proč předcházet vzniku odpadu. 

Logo Zerowasters

Nová vizuální identita Zerowasters (zdroj: zerowasters.cz)

To zní zajímavě a předpokládám, že to každého zero waste fanouška nadchlo. Můžeš zmínit, na čem teď konkrétně pracujete a do čeho se mohou lidé zapojit?

Mezi tři letošní novinky patří organizace Týdnu bez odpadu, Anticeny o nejbizarnější obal roku a podzimní online kurz Zero waste krok za krokem.

Týden bez odpadu

Týden bez odpadu, který letos organizujeme spolu s holkama z Czech Zero Waste letos proběhne od 5. do 11. 9. V té době se zerowasteři mohou mohou těšit na přednášky se zero waste tematikou, workshopy, bezodpadové pikniky, promítání filmů nebo na speciální akce po celém Česku přichystané bezobalovými obchody a zero waste firmami. Více se lidé mohou dozvědět na www.tydenbezodpadu.cz

Anticena o nejbizarnější obal roku

Anticena o nejbizarnější obal, je první ročník soutěže jejímž cílem je poukázat na nesmyslné, nadměrné, nerecyklovatelné nebo klamavé spotřebitelské obaly a upozornit výrobce na to, že vzniklý odpad po nákupu zboží nemůže ležet pouze na bedrech spotřebitelů. Zapojit se může každý nominací obalů, kterou mu jsou trnem v oku. Více informací lidé najdou na www.bizarobal.cz

Online kurz Zero waste krok za krokem

Do třetice pro veřejnost připravujeme podzimní online kurz s tématem zero waste. V průběhu tří měsíců s námi zájemci projdou zero waste krok za krokem, vybudujeme online podpůrnou skupinu, dostanou od nás pracovní listy a vedení prostřednictvím online lekcí. Přihlašování bude možné v průběhu září.

Více o všech projektech se dozvíte na webu www.zerowasters.cz nebo na facebooku a instagramu.